رهبری

بدنه خبر

نوجوان کامیارانی دچار مرگ مغزی زندگی را به سه نفر نیازمند عضو هدیه داد پنجشنبه، 20 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،در تاریخ 98/04/20 با رضایت خانواده علی صفری نوجوان 12 ساله کامیارانی که بر اثر مرگ مغزی در کما بسر می برد.اعضای بدن وی (کلیه ها ،کبدو قلب) به  سه نفر نیازمند پیوند عضو اهداء و به آنان زندگی دوباره بخشید.شایان ذکر است مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران و ریاست بیمارستان سینا در راستای تجلیل از اقدام نوع دوستانه این خانواده کامیارانی تمهیداتی را برای مراسم خاک سپاری علی 12 ساله اجرایی نمودند.

 
 
 
 
 
پورتال اخبار