رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه نظارت بر درمان درشبکه کامیاران چهارشنبه، 19 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران،در تاریخ 98/04/19 جلسه نظارت بر درمان با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان ، کارشناس(بازرس) ناظر بردرمان شبکه و مسئولین بیمارستان سینا در راستای بررسی وضعیت موجود مراکز درمانی سطح شهر کامیاران در دفتر مدیر شبکه این شهرستان برگزار گردید .در این جلسه به بررسی کد 247(مدیریت درمان سکته های قلبی)و وضعیت مطب های پزشکی و کلینیک های درمانی سطح شهر کامیاران پرداخته شد.

 
پورتال اخبار