رهبری

بدنه خبر

بازدید سامانه های آبرسانی شهرستان دهگلان چهارشنبه، 19 تیر 1398

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان رئیس مرکز بهداشت شهرستان دهگلان به اتفاق ریاست محترم آب و فاضلاب شهری شهرستان دهگلان  وبا همراهی کارشناسان واحد بهداشت محیط از سامانه های آبرسانی شهرستان بازدید و از نزدیک با امکانات سامانه های آبرسانی را مشاهده و خواستار بهبود کیفیت در امکانات و تجهیزات و همچنین ارائه خدمت رسانی هر چه بهتر و بیشتر به مردم شدند.
 
 
 
 
پورتال اخبار