رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه جراحی مورخ 11 تیر 1398 سه‌شنبه، 11 تیر 1398
برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه در تاریخ 
 
منبع: الهام مرادی کارشناس گروه آموزشی جراحی
 
پورتال اخبار