رهبری

بدنه خبر

برگزاری نمایشگاه کاریکاتور وغرفه محصولات سلامت محور قاچاق دوشنبه، 3 تیر 1398
 در حاشیه این همایش یکروزه  معاونت غذا ودارو کردستان اقدام به نمایش 25 اثر از کاریکاتوریستهای استان کردستان با موضوع قاچاق محصولات سلامت محور وبرپایی غرفه  معرفی انواع محصولات سلامت محور قاچاق نمود.مهندس مظفر اسلامی نیا دبیر پیشگیری ومقابله با قاچاق محصولات سلامت محور دانشگاه  ،اجرای اقدامات فرهنگی را مهمترین راه پیشگیری از مقابله با قاچاق محصولات سلامت محور برشمردند.ایشان با بیان اینکه بسیاری از مفاهیم قاچاق برای عامه مردم غامض وپیچیده بوده وباید با استفاده از روشهای متنوع در نهادینه نمودن این مفاهیم در جامعه تلاش نمود. ایشان نقش زبان هنر را در  انتقال این مفاهیم  بی بدیل بر شمرده ومهمترین هدف  از برپایی نمایشگاه کاریکاتور را استفاده از ظرفیتهای این هنر در زمینه پیشگیری ومقابله با قاچاق   برشمردند.مسئول پیگیری ومقابله با قاچاق محصولات سلامت محور دانشگاه ،آموزش چهره به چهره در خصوص زیانهای ناشی از مصرف محصولات سلامت محور قاچاق ومعرفی انواع  روشهای تشخیص کالای اصیل از تقلبی وقاچاق را  از دیگرم اهداف برپایی نمایشگاه وغرفه سلامت اعلام نمودند.
 
پورتال اخبار