رهبری

بدنه خبر

برگزاری سمینار فارماکوویژیلانس توسط معاونت غذا و دارو سه‌شنبه، 28 خرداد 1398

به همت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمینار فارماکوویژیلانس در بیمارستان بعثت برگزار شد.

،این سمیناردر راستای اجرایی نمودن برنامه های عملیاتی معاونت غذا و دارو دانشگاه و با حضور پرسنل کادرپرستاری ،رزیدنت ها ،انترن ها و دانشجویان رشته پزشکی(اکسترن ها) در بیمارستان بعثت برگزار شد .

کارشناس دارویی  و مسئول محترم واحد مراقبتهای دارویی معاونت " دکتر ابراهیم  ابراهیمی " به بیان مباحث: فارماکوویژیلانس ،خطاهای دارویی ،،شرح وظایف ومکانیسم گزارش دهی وعوارض داروهادردوران بارداری واصول صحیح دارودرمانی دربارداری وشیردهی و... پرداختند.

 
پورتال اخبار