رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس شنبه، 18 خرداد 1398
جلسه ویدئو کنفرانس هم‌اندیشی و هماهنگی در راستای اهداف و سیاست های سازمان غذاودارو و به جهت اجرای برنامه های تدوین شده سال 98 و روند صحیح دستیابی به اهداف سازمان غذا و دارو ، با حضور مدیر  نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی  و کلیه کارشناسان شبکه های بهداشتی شهرستان های تابعه در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو جلسه برگزار گردید.

 مهندس شهاب قصری ، مدیر نظارت وارزیابی بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی این معاونت: در این جلسه بر لزوم اجرای صحیح برنامه ها در سال جاری  بر اساس برنامه های عملیاتی اعلام شده و نیز بر اثر بخش کردن نظارت بر واحدهای تولیدی، پیگیری صورتجلسات و  بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان شبکه بهداشت تاکید و خاطر نشان کرد داشتن برنامه مدون و دوره ای برای بازدید از واحدهای تولیدی و ارائه گزارشات منسجم با فعالیت های انجام شده و نیز پاسخگویی به موقع به استعلام های استقرار کارخانجات  با توجه به سال رونق تولید در دستور کار تمامی کارشناسان قرار گیرد.

در ادامه جلسه کارشناسان واحدهای مختلف مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی به بحث و تبادل نظر پیرامون اقدامات لازم الاجرا در شبکه های بهداشت و درمان پرداختند. 
 
پورتال اخبار