شبکه بهداشت

آخرین اخبار

نوجوان کامیارانی دچار مرگ مغزی زندگی را به سه نفر نیازمند عضو هدیه داد

اعضای بدن علی صفری نوجوان 12 ساله کامیارانی که دچارمرگ مغزی شده بود، به سه نفر هموطن نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره بخشید.

پنجشنبه 20 تیر 1398

برگزاری جلسه نظارت بر درمان درشبکه کامیاران

این جلسه با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان ، کارشناس(بازرس) ناظر بردرمان و مسئولین بیمارستان سینا در راستای بررسی وضعیت موجود مراکز درمانی سطح شهر کامیاران در دفتر مدیر شبکه این شهرستان برگزار گردید .

چهارشنبه 19 تیر 1398

بررسی تعیین محل احداث فوریتهای پزشکی در روستا هدف گردشگری پالنگان

با حضور شورای اسلامی و دهیاری روستای پالنگان در دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان کامیاران تعیین محل احداث پایگاه فوریتهای پزشکی در این روستای هدف گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چهارشنبه 19 تیر 1398

برگزاری جلسه هماهنگی طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در مرکزبهداشت کامیاران

این جلسه به منظور همکاری بین بخشی در سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان این شهرستان در دفتر ریاست مرکز بهداشت و با حضور اعضای دخیل در برنامه طرح سنجش نوآموزان برگزار گردید.

پنجشنبه 6 تیر 1398

برگزاری دوره آموزشی مدیریت بحران و بلایا در مرکز بهداشت کامیاران

این دوره آموزشی که به مدت سه روز در سه سطح کارشناسان ناظر مراکز، بهورزان و مراقبین سلامت پایگاه های سلامت شهری به منظور ارتقای آگاهی کارکنان بهداشتی تابعه و ارائه دستورالعمل های جدید بحران و بلایا درسالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

پنجشنبه 6 تیر 1398

پایش مدیریتی برنامه بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در پایگاه های سلامت شهری

تیم مدیریتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران با حضور مدیر شبکه این شهرستان به منظور پایش وضعیت موجود فعالیت کنترل فشار خون در پایگاه های سلامت ضمیمه و غیر ضمیمه توسط مراقبین سلامت،به پایگاه های سلامت تابعه مراجعه و شا خص های موجود کنترل فشارخون را مورد بررسی وارزیابی قرار دادند.

پنجشنبه 6 تیر 1398

سنجش فشارخون کارگران و کارفرمایان واحدهای صنعتی و خدماتی در محل فعالیت آنها

بازرسین و کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کامیاران در راستای بسیج ملی کنترل فشارخون با مراجعه به واحدهای صنعتی و خدماتی تحت پوشش در شهرکامیاران فشارخون بیش از 350نفر کارگر و کارفرامای مشغول به کار در این واحدها را مورد سنجش قراردادند.

یکشنبه 2 تیر 1398

گزارش تصویری از بسیج ملّی کنترل فشارخون بالا در38 امین روز از اجرای این برنامه در کامیاران

تصاویر گویایی این است که با گذشت 38روز از اجرای بسیج ملّی کنترل فشارخون بالا ،کارکنان مرکز بهداشت این شهرستان همچنان با همت و پشتکار مضاعف مشغول ارائه خدمت در راستای اجرای این برنامه ملّی می باشند.

یکشنبه 2 تیر 1398

برگزاری کمیته برون بخشی کنترل ایدز/ HIV درمرکز بهداشت شهرستان کامیاران

در راستای پیشبرد اهداف برنامه چهارم اچ آی وی / ایدز در شهرستان کامیاران کمیته برون بخشی باحضور اعضاء و شرکای اصلی این برنامه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

دوشنبه 27 خرداد 1398

نشست صمیمی فرماندار شهرستان کامیاران با پزشکان شاغل در مراکزبهداشتی و درمانی این شهرستان

در راستای پیشبرد اهداف بهداشتی و درمانی شهرستان نشستی با حضور سید منصور هاشمی نسب مدیر شبکه بهداشت ،دکتر مسعود الماسی فرماندار ، وپزشکان شاغل در مراکز بهداشتی ودرمانی این شهرستان در محل دفتر فرماندار این شهرستان برگزار شد.

یکشنبه 26 خرداد 1398