اولین دوره آموزشی تخصصی مدیریتی فراهم آوری اعضای پیوندی استان کردستان

برگزاری مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق

اجلاسیه شهدای جامعه پزشکی استان کردستان

بیمارستان کوثر سنندج

معرفی
آخرین خبرها

دیدار مدیر شبکه بهداشت کامیاران با ریاست جدید اداره مخابرات

در این دیدار مدیر شبکه بهداشت و درمان انتصاب مهندس بهرام زارعی به ریاست اداره مخابرات کامیاران را تبریک گفت و ابراز امیدواری نمود با تعامل دو جانبه زیرساختهای شبکه اینترنت و اینترانت مراکز بهداشتی و درمانی بیش از پیش تقویت گردد.

چهارشنبه 26 تیر 1398

نوجوان کامیارانی دچار مرگ مغزی زندگی را به سه نفر نیازمند عضو هدیه داد

اعضای بدن علی صفری نوجوان 12 ساله کامیارانی که دچارمرگ مغزی شده بود، به سه نفر هموطن نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره بخشید.

پنجشنبه 20 تیر 1398