رهبری
اردیبهشت 98

اردیبهشت 98

اردیبهشت 98

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

وابستگی‌های سازمانی (Affiliation) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

 

English: Department of …, Kowsar Hospital, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

فارسی: گروه ...، مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری 21 تیر ماه در مرکز کوثر برگزار شد

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری 21 تیر ماه 1398 همانند سایر حوزه های انتخاباتی استان کردستان در مرکز کوثر برگزار شد

جمعه 21 تیر 1398

برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه جراحی مورخ 11 تیر 1398

در تاریخ 11 تیر 98 جلسه شورای آموزشی گروه جراحی پیرامون موارد آموزشی فراگیران و عملکرد آموزش گروه تشکیل گردید

سه‌شنبه 11 تیر 1398

برگزاری کلاس آموزشی کنترل فشار خون بالا همزمان با طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در بیمارستان کوثر

کلاس آموزشی کنترل فشار خون بالا همزمان با طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا در درمانگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر توسط سوپروایزر آموزش سلامت این مرکز برگزار گردید.

دوشنبه 3 تیر 1398

بازدید سرپرست دانشگاه و رئیس دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق از بیمارستان کوثر

سرپرست، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کردستان به همراه رئیس، معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مالی و مشاور رییس دانشگاه توسعه انسانی اقلیم کردستان عراق بازدیدی از بیمارستان کوثر سنندج بازدید به عمل آوردند.

سه‌شنبه 28 خرداد 1398
پیوند های مهم
اعتبار بخشی آموزشی