رهبری
اردیبهشت 98

اردیبهشت 98

اردیبهشت 98

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بیمارستان کوثر سنندج

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

بخش های ویژه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

باند فرود هلیکوپتر امدادی محوطه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

- مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر نگین طرح تحول نظام سلامت در کردستان

وابستگی‌های سازمانی (Affiliation) مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

 

English: Department of …, Kowsar Hospital, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

فارسی: گروه ...، مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کوثر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.

روابط عمومی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر سنندج

حضور تیم بیمارستان کوثر سنندج در مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان سنندج

حضور تیم بیمارستان کوثر سنندج در مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان سنندج در سال 1398

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398

جزئیات خبر تصادف محور دیواندره - سنندج

23 مصدوم سانحه تصادف مینی بوس دیواندره - سنندج هم اکنون در بیمارستان کوثر سنندج تحت درمان هستند

جمعه 16 فروردین 1398

کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار" برگزار شد

به استحضار کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛ کارگاه آموزشی "اخلاق در انتشار" معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، روز پنج شنبه مورخ 16 اسفند ماه 1397، ساعت 9 لغایت 12 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی واقع در طبقۀ هفتم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر برگزار شد. *** کارگاه دارای 2 ساعت پژوهشی بود***

چهارشنبه 8 اسفند 1397

کارگاه آموزشی "اخلاق در پژوهش" برگزار شد

به استحضار کلیۀ اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و فراگیران گرامی می رساند؛ کارگاه آموزشی "اخلاق در پژوهش" معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، روز پنج شنبه مورخ 2 اسفند ماه 1397، ساعت 9 لغایت 12 در محل "سالن آموزش و پژوهش الکترونیک A" واقع در کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی واقع در طبقۀ هفتم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر برگزار شد. *** کارگاه دارای 2 ساعت پژوهشی بود***

دوشنبه 29 بهمن 1397
پیوند های مهم
اعتبار بخشی آموزشی